Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Obradowały Komisje RP
21-04-2016

Obradowały Komisje RP

Data wydarzenia: 21-04-2016

W dniu 20 kwietnia 2016 r. odbyły swoje posiedzenia wszystkie Komisje Stałe Rady Powiatu.

1.      Komisja Oświaty pod przewodnictwem Piotra Jurskiego;
2.      Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego pod przewodnictwem Ireneusza Adamczyka;
3.      Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem Elżbiety Motyl oraz
4.      Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju pod przewodnictwem Karola Korczyńskiego.

 

Wszystkie Komisje omawiały i opiniowały materiały będące przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Powiatu Drawskiego, a w szczególności:
- Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za rok 2015 oraz ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2015, które omówiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom.
- Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom. w 2015 r. oraz
w I kwartale 2016 r., a także informację na temat sytuacji na rynku pracy w Powiecie Drawskim. Materiały omówił Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom.
- Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych za rok 2015 oraz zamierzenia inwestycyjne na rok 2016, które omówił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych;
- Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2015, które omówiła Pani Inspektor z Wydziału Organizacyjnego Starostwa.
 
We wszystkich posiedzeniach uczestniczyli także: Przewodniczący Rady Powiatu- Stanisław Mikołajczyk, Starosta Stanisław Kuczyński oraz Etatowy Członek Zarządu- Janusz Garbacz.

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona