Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zatrudnij niepełnosprawnego i zyskaj do 40 tys. zł!
26-04-2016

Zatrudnij niepełnosprawnego i zyskaj do 40 tys. zł!

Data wydarzenia: 26-04-2016

Dla osób niepełnosprawnych podjęcie pracy zawodowej oznacza nie tylko poprawę sytuacji materialnej, ale – co o wiele ważniejsze – wzrost poczucia własnej wartości. Zatrudnienie jest formą terapii i sprzyja poprawie stanu zdrowia.

Uchwałą Rady Powiatu Drawskiego Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim uzyskał środki z funduszu PFRON przeznaczone na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Celem udzielanego wsparcia jest aktywizacja zawodowa osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności prowadząca do zatrudnienia.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Drawsku Pomorskim osoby zainteresowane mogą skorzystać z:
organizacji stażu - pomoc w znalezieniu pracodawcy zainteresowanego organizacją stażu dla osoby niepełnosprawnej wzmocni ich poczucie wartości osobistej, umiejętności społeczne i zmotywuje do podjęcia wysiłku w kierunku zatrudnienia;
organizacji szkolenia – nabycie umiejętności praktycznych i kompetencji pracowniczych, pomoc w uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych;
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej -  pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną może ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stworzonego dla niej stanowiska pracy – 40.000,00 złotych.
- jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną - wsparcie osoby niepełnosprawnej decydującej się na założenie firmy  - 40.000,00złotych.
 
Do skorzystania ze środków PFRON zapraszamy osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, nieaktywne zawodowo, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.
W Powiecie Drawskim konieczne jest podejmowanie efektywnych działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Na koniec 2015 r. w tut. Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 149 osób niepełnosprawnych. Najliczniejszą grupę stanowili niepełnosprawni z lekkim stopniem niepełnosprawności - jest to 78%.
W efekcie podjętych działań osoby niepełnosprawne mogą zdobyć, odnowić praktyczne umiejętności w zakresie wykonywania obowiązków pracowniczych. Uczestnicy kształtują w sobie postawę pracownika zaangażowanego, świadomego swoich praw i obowiązków. Praca jest często podstawowym, a niejednokrotnie głównym bodźcem aktywności życiowej. 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona