Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zarząd z niespodzianką
27-04-2016

Zarząd z niespodzianką

Data wydarzenia: 27-04-2016

W dniu dzisiejszym odbyło się siedemdziesiąte trzecie posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego. Podejmowano bieżące decyzje organizacyjne. Była także niespodzianka.

Spełniło się „małe marzenie” mieszkańca Drahimka Ireneusza Grędy, który był gościem honorowym posiedzenia. Pan Ireneusz zaangażował się w Akcję „Jezioro Tajemnic”. W dowód uznania,  Starosta S. Kuczyński wręczył mu Certyfikat uczestnictwa w Akcji „Jezioro Tajemnic” nr 44. Starosta przekazał również na ręce Pana Grędy gadżety promujące to przedsięwzięcie. Odzież promocyjną otrzymał także Tomasz Jasyk z „Magazynu Drawskiego”, który wykazuje ogromne zaangażowanie w tym zakresie w ramach patronatu medialnego.
   Ponadto Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016, a także uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznym placówkom umożliwiającym dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz młodzieżowym ośrodkom wychowawczym.
Rozpatrywano wnioski, w tym m.in. wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Worowie o dofinansowanie wyjazdu uczniów na konkurs oraz wniosek mieszkańca powiatu dotyczący utworzenia Wydziału Komunikacji i Transportu w Czaplinku. Zaakceptowano także ofertę Stowarzyszenia Muzeum PGR w Bolegorzynie złożoną w trybie pozakonkursowym na dofinansowanie realizacji zadania „Warsztaty konserwacyjne w Bolegorzynie” oraz przyjęto projekt odpowiedzi na wniosek Radnej złożony na sesji w dniu 31.03.2016r.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

 

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona