Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Ogłoszenie w sprawie projektu planu transportowego
29-04-2016

Ogłoszenie w sprawie projektu planu transportowego

Data wydarzenia: 29-04-2016

OGŁOSZENIE Starosty Drawskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Drawskiego”

Starosta Drawski na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 ze zm.), ogłasza informację o opracowaniu projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Drawskiego” (Planu transportowego). W dniach od 29 kwietnia 2016 do 24 maja 2016 r. ww. dokument zostanie poddany pod konsultacje społeczne.
W związku z powyższym zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania uwag i propozycji zmian w opracowanym Planie transportowym.
Z treścią dokumentu można zapoznać się (dokument zostanie wyłożony do wglądu):
  • w siedzibie Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim przy Pl. Elizy Orzeszkowej 3a, pokój nr 14 (budynek Geodezji),  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00  –  wersja papierowa,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim: www.bip.powiatdrawski.pl (zakładka Ogłoszenia) – wersja elektroniczna.
Opinie i uwagi do projektu w ramach konsultacji społecznych można składać jedynie
w formie pisemnej w terminie do dnia 24 maja 2016 r. na specjalnie przygotowanym formularzu (formularz do pobrania w siedzibie tut. Starostwa lub z Biuletynu Informacji Publicznej tut. Starostwa - zakładka Ogłoszenia):
  • pod adres: Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, Pl. Elizy Orzeszkowej 3 (sekretariat – I piętro) – osobiście lub korespondencyjnie,
  • drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail: d.swiercz@powiatdrawski.pl, wpisując
    w tytule „Konsultacje – Plan transportowy”.
Rozpatrywane będą jedynie opinie i uwagi, które wpłyną do siedziby Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim w terminie do dnia 24 maja 2016 r.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona