Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Tydzień profilaktyki „Młodość bez nałogów”
29-04-2016

Tydzień profilaktyki „Młodość bez nałogów”

Data wydarzenia: 29-04-2016

Tydzień profilaktyki obejmował cykl działań z zakresu profilaktyki uzależnień zrealizowany w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim.

W ramach działań profilaktycznych odbyły się różnorodne projekty. Zajęcia z profilaktyki uzależnień „Wolni od nałogów” poprowadziła w formie warsztatów Wioleta Kubik – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim. Uczniowie poznali zagrożenia, jakie ze sobą niosą używki, omówione zostały powody sięgania po nie, skutki ich przyjmowania – zarówno zdrowotne, społeczne jak i prawne oraz działanie tzw. pułapki uzależnienia. Ponadto podczas zajęć uczniowie zapoznali się z problematyką uzależnień od Internetu. Zajęcia pogłębiły wiedzę młodzieży na temat faktów i mitów działania substancji uzależniających, wyjaśniały co to jest uzależnienie, jak działa mechanizm uzależnienia i do czego doprowadza. Celem spotkania było dostarczenie jak najszerszej wiedzy na temat działania substancji psychoaktywnych oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z ich używania. Wspólnie starano się odpowiedzieć na pytania, które najczęściej nurtują młodych ludzi np. dlaczego sięgamy po narkotyki, dopalacze, dlaczego się uzależniamy, od kiedy jest się uzależnionym?
Kolejne zajęciach warsztatowe „Komunikacja bez agresji” prowadzone zostały przez Joannę Jedynak. Ich celem było zapoznanie ze zjawiskami złości, agresji i przemocy, uświadomienie występowania agresji w życiu codziennym, uświadomienie różnic między złością, agresją i przemocą, zdobycie umiejętności wyrażania złości w sposób akceptowany społecznie, zapoznanie z nie agresywnymi sposobami rozwiązywania problemów emocjonalnych.
            Uczniowie pracowali na zajęciach indywidualnie i w grupach, wykorzystując różne metody i techniki – dyskusja, burza mózgów, odgrywanie ról i in. W podsumowaniu zajęć uczestnicy potrafili już odróżnić i określić, które zachowania są wyrazem złości, które agresji, a które przemocy.
Zajęcia warsztatowe dotyczące zdrowego odżywiania prowadzone zostały przez Mariolę Kaliszan – Karpińską. Młodzież poznała zasady prawidłowego komponowania jadłospisu, wartości odżywcze środków spożywczych, zasady racjonalnego odżywiania. Sprawdzeniem wiadomości i świadomości uczniów była samodzielna praca dotycząca przygotowania prawidłowej piramidy zdrowia.
Zajęci były również okazją do propagowania aktywności fizycznej jako podstawowego  elementu zdrowego życia. W bursie odbył się także turniej warcabowy zorganizowany i przeprowadzony przez wychowawcę Jerzego Sawkę. W turniej uwzięło udział 8 zawodników. Rozgrywki wygrał uczeń klasy II G K. Boruć. Zwycięzca otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrodą rzeczową.
 
W realizacji działań profilaktycznych uczestniczyła także Beata Kucharczyk.

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona