Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Działalność Szpitala kluczowa na Zarządzie
11-05-2016

Działalność Szpitala kluczowa na Zarządzie

Data wydarzenia: 11-05-2016

W dniu dzisiejszym tj. 11 maja odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego. Istotnym elementem posiedzenia było przedstawienie informacji o bieżącej działalności Drawskiego Centrum Specjalistycznego. Rozmawiano w szczególności o funkcjonowaniu oddziału chirurgii oraz remoncie oddziału dziecięcego.

Zarząd na swoim siedemdziesiątym czwartym posiedzeniu przyjął także sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Darskowie za rok 2015, informację o działaniach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w okresie letnim na obszarze powiatu drawskiego oraz udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych do reprezentowania Powiatu Drawskiego.
Zaakceptowano także szereg ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w trybie pozakonkursowym na realizację zadań publicznych. Przyjęto informację o ilości złożonych wniosków dotyczących opieki nad zabytkami i zdecydowano o ogłoszeniu dodatkowego naboru. Ponadto podpisano aneks do umowy o wsparcie zadania publicznego pn. „Utworzenie Henrykowskiej Galerii Sztuki”
Rozpatrywano wnioski w tym wniosek o zakup umundurowania koszarowego dla OSP Zagozd, wniosek Stowarzyszenia „Zwierciadło” o zmianę terminu realizacji zadania publicznego, wniosek Dyrektora ZSP w Kaliszu Pomorskim o dofinansowanie egzaminu na certyfikaty językowe, wniosek Dyrektora ZPET w Bobrowie o zgodę na zwiększenie zatrudnienia wśród pracowników niepedagogicznych, wniosek o możliwość włączenia się w program „MAJ I WRZESIEŃ Z RABATEM” przez lokalnego przedsiębiorcę, wniosek Wójta Wierzchowa o wsparcie finansowe imprezy „Święto wody”, wniosek Dyrektora ZSP w Złocieńcu o dofinansowanie wyjazdu uczniów na Monte Cassino oraz wniosek o przekazanie pakietów promocyjnych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej.
Ponadto podjęto uchwały, w tym m.in. uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski na rok 2016, uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „NAJŁADNIEJSZE SOŁECTWO POWIATU DRAWSKIEGO 2016”, uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na 2016 r. oraz uchwałę w sprawie udzielenia Dyrektorowi ZSP w Czaplinku pełnomocnictwa do realizacji projektu.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
 
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona