Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Z A W I A D O M I E N I E o XX sesji Rady Powiatu Drawskiego
16-05-2016

Z A W I A D O M I E N I E o XX sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 16-05-2016

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 20 maja 2016 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad :
 1.     Otwarcie sesji.
 2.     Ustalenie porządku obrad.
 3.     Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 22.04.2016 r.
 4.     Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami – druk nr 1079.
 5.      Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
 6.      Trybuna obywatelska.
 7.      Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
 8.      Informacja o działaniach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w okresie letnim w roku 2016 na obszarze powiatu drawskiego – druk nr 1055.
 9.       Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Darskowie za rok 2015 – druk nr 1073.
 10.        Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Złocieniec – druk nr 1083.      
  11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  12.  Sprawy rolnictwa w Powiecie Drawskim – godz. 11.00.
a)       gospodarka i obrót ziemią na terenie powiatu drawskiego,
b)       przebieg płatności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na obszarach wiejskich,
c)       informacja z działalności Terenowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Drawsku Pom.,
d)      dyskusja.
13.         Komunikaty i sprawy różne. 
14.         Zakończenie sesji.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona