Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja z XX sesji Rady Powiatu Drawskiego
27-05-2016

Informacja z XX sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 27-05-2016

W dniu 20 maja 2016 roku odbyła się XX sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadził Pan Stanisław Mikołajczyk – Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego.

Wiodącym tematem były sprawy rolnictwa w Powiecie Drawskim. W sesji uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich : Andrzej Binka – Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Przemysław Jurczyk – zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Jaromir Palusiński - Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Agnieszka Śpiewak – zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego w Szczecinie Agencji Rynku Rolnego, Piotr Chmielowicz – Kierownik Sekcji Gospodarowania Zasobem Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie Oddział Terenowy w Koszalinie, Stanisław Baliński – Przewodniczący Rady Powiatu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, Wojciech Kucharski - Kierownik Terenowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Drawsku Pom., Joanna Chojnacka - Kierownik Biura Powiatowego w Złocieńcu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, członkowie Powiatu Drawskiego Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz rolnicy z Powiatu Drawskiego.
          Podczas sesji Radni oraz goście zapoznali się z informacją na temat gospodarki i obrotu ziemią na terenie powiatu drawskiego, informacją z działalności Terenowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Drawsku Pom. oraz informacją o działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biura Powiatowego w Złocieńcu.
          Radni zapoznali się również z informacją o działaniach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w okresie letnim w roku 2016 na obszarze powiatu drawskiego oraz sprawozdaniem z działalności Domu Pomocy Społecznej w Darskowie za rok 2015.
                Ponadto Radni podjęli uchwałę o uchyleniu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Złocieniec.

 

 

 

 

 

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona