Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

78: Obradował Zarząd
01-06-2016

78: Obradował Zarząd

Data wydarzenia: 01-06-2016

Zarząd Powiatu Drawskiego obradował na swoim siedemdziesiątym ósmym posiedzeniu.

We wtorek, 31 maja br. przyjęto sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2022 za rok 2015 i Powiatowego Programu Pomocy Dzieciom i Rodzinie na lata 2008-2015 oraz informację nt. wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku.
Rozpatrywano również wnioski, w tym m.in. wniosek Wójta Ostrowic o dofinansowanie festynu dla dzieci, wniosek MKS Drawa Drawsko Pomorskie o dofinansowanie projektu „Pierwsza Pomoc – 5 minut” oraz wniosek Sołtysa Sołectwa Łabędzie o objęcie patronatem Dnia Dziecka, który odbędzie się 11 czerwca br.
Przyjęto szereg uchwał, w tym w sprawie ogłoszenia konkursu na najlepszą relację z nurkowania w jeziorze Drawsko, w sprawie organizacji konkursu Wiedzy o Powiecie Drawskim, w sprawie wyboru komisji przetargowej do sprzedaży, dzierżawy, najmu oraz przeprowadzania rokowań na zbycie nieruchomości będących własnością Powiatu Drawskiego, w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2016 oraz uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2016r.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta) i Janina Jung (Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona