Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Kontrakt na 43 miliony!
06-06-2016

Kontrakt na 43 miliony!

Data wydarzenia: 06-06-2016

Zawarto Kontrakty Samorządowe Strefy Centralnej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W dniu 6 czerwca 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim doszło do zawarcia umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Jarosława Rzepę – Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Annę Mieczkowską – Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, a jednostkami samorządu terytorialnego na realizację Kontraktu Samorządowego „Strefa Centralna”. Powiat Drawski, reprezentowany przez Stanisława Kuczyńskiego – Starostę Drawskiego, jest Liderem Kontraktu.
W skład Kontraktu Samorządowego Strefa Centralna wchodzi 20 jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatów: drawskiego, łobeskiego oraz świdwińskiego, w tym: Powiat Drawski, Powiat Łobeski, Powiat Świdwiński, Gmina Czaplinek, Gmina Drawsko Pomorskie, Gmina Kalisz Pomorski, Gmina Ostrowice, Gmina Wierzchowo, Gmina Złocieniec, Gmina Dobra, Gmina Łobez, Gmina Radowo Małe, Gmina Resko, Gmina Węgorzyno, Gmina Brzeżno, Gmina Połczyn – Zdrój, Gmina Rąbino, Gmina Sławoborze, Gmina Miejska Świdwin i Gmina Świdwin.
Kontrakt Samorządowy Strefa Centralna jest porozumieniem w/w jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji wzajemnie ze sobą powiązanych przedsięwzięć, tzw. Projektów priorytetowych, które będą realizowane w celu wzmocnienia potencjału gospodarczego, rozwoju usług sfery społecznej oraz poprawy warunków infrastrukturalnych rozwoju społecznego i gospodarczego całego obszaru nią objętego.
Kontrakt Samorządowy Strefa Centralna jest największym kontraktem w Województwie Zachodniopomorskim pod kątem obszaru objętego zaplanowanym wsparciem, jak również wartości pozyskanych środków na rozwój społeczno – gospodarczy Strefy Centralnej – łącznie to aż 43 179 490,00 zł dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Jest to jednocześnie najwięcej pozyskanych środków ze wszystkich zaakceptowanych koncepcji w naszym województwie.
 
Powiat Drawski zaplanował realizację następujących projektów:
 1. Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego o wartości4 500 000,00 zł, w tym 3 825 000,00 zł dofinansowanie,
 2. Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego o wartości 1 650 000,00 zł, w tym 1 402 500,00 zł dofinansowanie.
Gminy z terenu powiatu drawskiego zaplanowały realizację następujących Projektów priorytetowych:
 1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku znajdujących się 
  pod  patronatem  Słupskiej  Specjalnej  Strefy Ekonomicznej
  o wartości 2 000 000,00 zł,
  w tym 1 700 000,00 zł maksymalnego dofinansowania
 2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju działalności przemysłowej
  w m. Broczyno
  o wartości projektu: 3 000 000,00 zł, w tym 2 550 000,00 zł maksymalnego dofinansowania,
 3.  Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Złocieniec  
  o wartości 1 740 000,00 zł, w tym 1 479 000,00 zł maksymalnego dofinansowania ,
 4. Kompleksowy program rozwoju edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na obszarze powiatu drawskiego o wartości 2 200 000,00 zł, w tym 1 870 000,00 zł maksymalnego dofinansowania.
Projekt jest realizowany wspólnie z następującymi gminami: Złocieniec – Lider Projektu i partnerami: gm. Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Gmina Kalisz Pomorski, Ostrowice i Wierzchowo.
 5. Kompleksowy program rozwoju edukacji przedszkolnej na obszarze powiatu drawskiego o wartości 1 500 000,00 zł, w tym 1 275 000,00 zł maksymalnego dofinansowania.
Projekt realizowany wspólnie z następującymi gminami: Kalisz Pomorski – Lider Projektu i partnerami: gm. Ostrowice, Gmina Wierzchowo i Złocieniec.
 
Partnerem w/w jednostek samorządu terytorialnego, jako spółka samorządowa,
jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o., które wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowało realizację projektu pn. Stworzenie zintegrowanego niskoemisyjnego systemu   publicznej komunikacji miejskiej na obszarze Strefy Centralnej o wartości6 270 000,00 zł, w tym 5 329 500,00 zł dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
 
Niniejsza mapa prezentuje obszar realizacji Kontraktu Samorządowego Strefa Centralna:
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona