Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Ważne decyzje dla pomocy społecznej
08-06-2016

Ważne decyzje dla pomocy społecznej

Data wydarzenia: 08-06-2016

W środę, 8 czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego. Kluczowym elementem posiedzenia było zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie połączenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny oraz w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim. Oba projekty zostaną skierowane na sesję Rady Powiatu.

Ponadto Zarząd przyjął projekty odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych zgłoszone na sesjach Rady Powiatu oraz informację dot. likwidacji nieczynnych przejazdów kolejowych. Rozmawiano także o możliwości kontynuacji umów medialnych.
Rozpatrywano również szereg wniosków, m.in. o współorganizację imprezy plenerowej która odbędzie się 11 czerwca w miejscowości Łabędzie, o dofinansowanie Festynu Rodzinnego w Broczynie, o dofinansowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Czaplinek, o objęcie patronatem honorowym Akcji „Mundurowy Dar Serca Powiatu Drawskiego”, o zmianę terminu realizacji zadania publicznego oraz wniosek w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora w jednej z jednostek Powiatu Drawskiego.
                Zarząd na swoim siedemdziesiątym dziewiątym posiedzeniu podjął uchwały w sprawie: przeznaczenia do wynajęcia w przetargu ustnym nieograniczonym pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Powiatu, zaopiniowania zamiaru pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenie ich do kategorii dróg gminnych oraz wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związane z przebudową budynku PCKZiU w Czaplinku i zmianą sposobu użytkowania na Warsztaty Dydaktyczne Pedagogiki Specjalnej. Podjęto również uchwały w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski.
Zarząd opiniował również szereg projektów uchwał finansowych, które będą rozpatrywane na najbliższej sesji Rady Powiatu. Kolejne projekty uchwał dotyczyły udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015, wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Drawskiego oraz założenia gimnazjum dla dorosłych w Czaplinku. Rozpatrywano wnioski o dotacje na zabytki i zaopiniowano w związku z tym projekt uchwały Rady Powiatu Drawskiego.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
 
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona