Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Stypendia pomostowe
10-06-2016

Stypendia pomostowe

Data wydarzenia: 10-06-2016

Informujemy, że Agencja Nieruchomości Rolnych, w wyniku podpisania 6 kwietnia br. porozumienia z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości, realizuje XV edycję Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2016/2017. Aplikacja internetowa Programu Stypendiów zostanie aktywowana 1 lipca 2016r. i będzie aktywna do 17 sierpnia 2016r. do godz. 16-tej.

Program kierowany jest do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną                        w 2016r. i spełniają łącznie następujące kryteria:
  • dostaną się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie mniejszą niż 90, liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów;
  • są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, okres zameldowania nie krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie stypendia-pomostowe.pl;
  • pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1.295 zł. lub 1.480 zł. /dochód netto wyliczony z czerwca 2016r./gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.
 
            Kandydaci ubiegający się o przyznanie stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl .
            Aplikacja internetowa Programu Stypendiów zostanie aktywowana 1 lipca 2016r. i będzie aktywna do 17 sierpnia 2016r. do godz. 16-tej.
            Wydrukowany, wypełniony wniosek wraz z załącznikami, wnioskodawcy przekazują do OT ANR w Szczecinie lub Filii Koszalinie, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2016r.
            Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2016/2017 Segment 1A, wraz z załącznikami, dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – www.stypendia –pomostowe.pl.

Szczegóły na plakacie           

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona