Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Weź sklep za 100 zł!
10-06-2016

Weź sklep za 100 zł!

Data wydarzenia: 10-06-2016

W dniu 12.07.2016 r. o godzinie 1200 w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Placu Elizy Orzeszkowej 3a, pokój nr 13 (budynek Geodezji) odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie na okres 3 lat - z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu spożywczo-przemysłowego z małą gastronomią - pomieszczeń o powierzchni 24,40 m2 w budynku po byłej portierni Szpitala Powiatowego w Drawsku Pomorskim (kiosku) posadowionym na działce gruntu nr 392/3 położonej w obrębie 11 miasta Drawsko Pomorskie przy ul. Chrobrego 4.

Budynek, w którym znajdują się przeznaczone do wynajęcia pomieszczenia, posadowiony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitali Polskich S.A. Drawskiego Centrum Specjalistycznego, tj. przed głównym wejściem do szpitala. W najbliższym otoczeniu znajduje się również pogotowie ratunkowe, „stara” przychodnia, Centrum Sercowo-Naczyniowe Nafis, stacja dializ i poradnia nefrologiczna Fresenius Nephrocare Sp. z o.o., a także budynki mieszkalne. Choć kiosk położony jest na peryferiach miasta, to właśnie bliskość tak dużej ilości podmiotów świadczących usługi lecznicze zapewnia stały ruch ludności sprzyjający prowadzeniu działalności handlowej. Wystarczy dobry pomysł na zagospodarowanie tego potencjału!
Budynek składa się z pomieszczenia głównego z niewielkim zapleczem, korytarza, pomieszczenia gospodarczego oraz toalety z WC. Okna PCV. Budynek uzbrojony
w infrastrukturę techniczną (woda, prąd, ogrzewanie). Opłaty za media uiszczane będą na rzecz Szpitali Polskich S.A. Drawskiego Centrum Specjalistycznego w Drawsku Pomorskim, ul. Chrobrego 4, na zasadach określonych w odrębnej umowie zawartej z tym podmiotem. Najemca zobowiązany będzie do zapewnienia, w razie konieczności, dostępu do centrali telefonicznej znajdującej się na terenie przedmiotu najmu, przedstawicielom Szpitali Polskich S.A. Drawskiego Centrum Specjalistycznego.
Najemca zobowiązany będzie do wyposażenia i dostosowania wynajmowanego lokalu do potrzeb prowadzonej działalności we własnym zakresie i z własnych środków – widoczne na zdjęciach wyposażenie nie jest objęte ww. postępowaniem przetargowym.
 
Co zrobić aby wziąć udział w przetargu?
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce
w wysokości: 20,00 zł do dnia 08.07.2016 r. do godziny 1400na konto Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim: Nr 76 1020 2847 0000 1202 0009 6859 PKO  BP  S.A. w tytule wpisując „Wadium - budynek po byłej portierni Szpitala”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.
 
Jaka jest cena wywoławcza?
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 miesiąc wynosi jedynie 100,00 zł netto + podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Postąpienie w przetargu nie może być mniejsze niż 20,00 zł.
 
            Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim, Plac Elizy Orzeszkowej 3a – budynek Geodezji pokój nr 15 lub 14 lub pod numerem telefonu (094) 36 307 73. Osoba prowadząca sprawę: Damian Świercz.
             Z pełną treścią ogłoszenia o przetargu można zapoznać się pod poniższym linkiem:
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona