Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Kup Mercedesa. Cena wywoławcza: 3 tys. zł!
17-06-2016

Kup Mercedesa. Cena wywoławcza: 3 tys. zł!

Data wydarzenia: 17-06-2016

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego w drodze drugiego przetargu nieograniczonego w dniu 5 lipca 2016 roku.

Lp.

Nazwa maszyny  (urządzenia)

Nr fabryczny

Rok produkcji

Cena wywoławcza [zł]

Wadium

[zł]

Postąpienie

[zł]

1.

Samochód osobowy Mercedes VITO 108D

VSA63809413213301

1999

3.000,00

300,00

200,00

 
1)      Nazwa i siedziba sprzedawcy:
Dom Pomocy Społecznej w Darskowie
78-520 Złocieniec
Darskowo 7
tel. kontaktowy – 502 246 897 – Kierownik Działu Gosp. – Zbigniew Jakomulski
                                – 94 36 71 656 – sekretariat DPS Darskowo
 
2)      Miejsce i termin przetargu:
Dom Pomocy Społecznej w Darskowie, 78-520 Złocieniec, Darskowo 7
Termin: 5 lipca 2016 r., godzina 1000.
 
3) Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane maszyny i pojazdy:
Dom Pomocy Społecznej w Darskowie, 78-520 Złocieniec, Darskowo 7
W terminie od 17 czerwca – 4 lipca 2016 r.
W godzinach od 700 - 1500 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
 
4) Forma przetargu:
Przetarg ustny nieograniczony.
Wpłata wadium na wybrany sprzęt do godziny 930 dnia 5 lipca  2016 r. w kasie Domu Pomocy Społecznej w Darskowie. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zarachowane na poczet ceny.
Wadium wpłacone przez oferentów, których oferta nie została wybrana, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli:
- nabywca uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub nie uiści ceny nabycia w terminie do 11 lipca 2016 roku,
- żaden z oferentów nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej powiększonej o wartość postąpienia.
 
5) Wartość postąpienie ustala się na co najmniej 2 % wartości.
6) Cena wywoławcza została ustalona w oparciu o opinię rzeczoznawcy.
7) Szczegółowe warunki zawiera regulamin przetargu dostępny w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie.
8) Z przebiegu przetargu zostanie sporządzony komisyjny protokół.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona