Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Kuźnia małych dam
24-06-2016

Kuźnia małych dam

Data wydarzenia: 24-06-2016

Kuźnia małych dam - ponieważ trzeba kuć żelazo póki gorące. W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim odbywały się zajęcia korekcyjno – kompensacyjne połączone z treningiem interpersonalnym. Zajęcia skierowane były do dziewczynek nauczania początkowego.

Zamysł zajęć oparty był o teorię psychodynamiczną, która zakłada, że dzieci w tym wieku są bardzo podatne na identyfikowanie się z osobami tej samej płci i przejmowanie od nich wszelkich przejawów społecznego funkcjonowania.
Osoby ważne dla dziecka w tym tak zwanym okresie latencji, muszą dawać dziecku poczucie akceptacji, troski, stawiać wymagania oraz wskazywać sposoby osiągania zadanych celów. Zbudowanie więzi autorytetu z dzieckiem skutkuje niemal bezkrytycznym przyjmowaniem przez dziecko postaw, sposobów zachowania i reagowania, a także systemu wartości dorosłego. W tym okresie następuje względna stabilizacja i zharmonizowanie hormonów i popędów płciowych – faza latencji. Dziecko koncentruje się na kontaktach z osobami dorosłymi i rówieśnikami tej samej płci. Na pierwszy plan wychodzi socjalizacja grupowa, zdobywanie wiedzy, rozwój fizyczny. Jest to związane z marginalizacją roli rodziców w życiu dziecka. Potrzeby i pytania skierowane są do świata zewnętrznego, a nie, jak było dotychczas - do rodziców, którzy do tej pory w pewnym sensie byli  jedynymi osobami z którymi dziecko mogło się identyfikować.
Osiągnięcia fazy latencji to integracja i konsolidacja poczucia tożsamości psychoseksualnej, uformowanie się zasadniczych sposobów adaptacji do sytuacji społecznych, pracowitość, zdolność do czerpania satysfakcji z wykonywanej pracy.
            W oparciu o opisane wyżej potrzeby rozwojowe dzieci specjalista socjoterapii – psycholog Jolanta Pappelbon oraz specjalista terapii pedagogicznej – pedagog Zofia Lisowska uczyły uczestniczki, jak młoda kobieta – dama powinna się zachowywać, wzmacniały identyfikację płciową, samowiedzę, siłę charakteru, asertywność i altruizm. Ćwiczyły sprawność motoryki dużej i małej, wymowę, spostrzegawczość, propriorecepcję, czyli czucie głębokie i zmysł orientacji ułożenia części własnego ciała.
Praca z dziewczynkami w tym wieku jest przyjemna i małym nakładem pracy przynosi duże efekty. W trakcie zajęć dziewczynki cieszyły się z ciepłego kontaktu z paniami prowadzącymi jak i z rówieśniczkami. Wykazywały dużą aktywność i zaangażowanie. Zajęcia będą kontynuowane w kolejnym roku szkolnym w aktualnym gronie jaki i w nowej grupie.

 

 

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona