Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Egzaminy również w PCKZiU
24-06-2016

Egzaminy również w PCKZiU

Data wydarzenia: 24-06-2016

W okresie od 8 czerwca do 16 czerwca Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim pełniło rolę ośrodka egzaminacyjnego.

Do egzaminu przystąpiło 98 uczniów skierowanych przez szkoły takie jak: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku, ZSP w Drawsku Pomorskim, ZSP w Złocieńcu, ZSP w Łobzie, czy ZSP w Karlinie. Uczniowie zaprezentowali wysoki poziom umiejętności zawodowych (wykonywanie zadania zawodowego zgodnie z zasadami bhp, prawidłowe planowanie procesu technologicznego, właściwy dobór maszyn, urządzeń i narzędzi podczas wykonywania zadania egzaminacyjnego). Należy więc mieć nadzieję, że wynik egzaminu będzie dla nich pomyślny (chociaż na  wyniki muszą czekać do końca sierpnia).
Drawski Ośrodek działa na podstawie upoważnienia wydawanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu na czas określony. PCKZiU ma prawo przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie następujących kwalifikacji:
  • A.13 – Wytwarzanie wyrobów stolarskich,
  • M.12 – Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i układów pojazdów samochodowych,
  • M.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
  • T.1 – Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie,
  • T.6 – Sporządzanie potraw i napojów.
Są to kwalifikacje występujące w takich zawodach jak: stolarz, technik technologii drewna, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych.
Sytuację, kiedy dana placówka oświatowa posiada aż 5 upoważnień do przeprowadzania egzaminów można nazwać niezwykłą. Niewiele jest bowiem na obszarze działania OKE w Poznaniu, obejmującym obszar województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, ośrodków posiadających aż tyle upoważnień. To, że PCKZiU je uzyskało wynika z faktu, że placówka posiada szeroką i zróżnicowaną ofertę edukacyjną oraz ma przyzwoitą infrastrukturę technodydaktyczną odpowiadającą standardom kształcenia w wymienionych wyżej zawodach oraz standardom wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych.

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona