Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Drawsko Pomorskie zakończyło rok szkolny
28-06-2016

Drawsko Pomorskie zakończyło rok szkolny

Data wydarzenia: 28-06-2016

24 czerwca społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim zgromadziła się na uroczystych apelach z okazji zakończenia roku szkolnego w technikum i zasadniczej szkole zawodowej przy ul. Połczyńskiej oraz w liceum przy ul. Złocienieckiej.

W uroczystości wziął udział Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego Janusz Garbacz, który przekazał uczniom, nauczycielom i dyrekcji gratulacje w związku z zakończeniem roku szkolnego oraz życzenia od Starosty Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Stanisława Mikołajczyka.
Podczas apeli Dyrektor szkoły Lidia Borzymowska podsumowała efekty pracy oraz podkreśliła osiągnięcia uczniów. Wręczyła także tytuł „Primus Inter Pares” uczniom, którzy osiągnęli najwyższe średnie. W liceum ogólnokształcącym tytuł ten zdobyli: Maciej Kraska (ucz. kl. I) oraz Maciej Sadowski (ucz. kl. II). W technikum bardzo dobre wyniki w nauce osiągnęła Klaudia Zadrożna (ucz. kl. 3TH), w zasadniczej szkole zawodowej Sandra Kisała (ucz. kl. 3G) i Dawid Dziankowski (ucz. kl. 1D), natomiast w Gimnazjum dla Dorosłych Jakub Dowgielewicz (ucz. kl. 1A).
Następnie wychowawcy klas kończących 3 G i 3 D Zasadniczej Szkoły Zawodowej Małgorzata Styza i Jarosław Łaszczewski wręczyli swoim wychowankom świadectwa ukończenia szkoły. Przed otrzymaniem świadectw absolwenci złożyli ślubowanie na sztandar.
Listy gratulacyjne, pochwalne oraz świadectwa otrzymali uczniowie, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Nagrodzeni zostali również uczniowie ze 100% frekwencją. Wychowawcy z zastępcami dyrektora - Małgorzatą Jasyk oraz Iwoną Kucharską uhonorowali nagrodami uczniów wykazujących się bardzo dobrymi wynikami w nauce, efektywnie reprezentujących szkołę na konkursach, olimpiadach oraz zawodach sportowych, kreatywnie działających i uczestniczących w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego. Podczas apelów przedstawiciele Rady Rodziców, Przewodnicząca RR Sylwia Żurowska i Maria Czekajewska wręczyły nagrody klasom, które zwyciężyły w szkolnym konkursie na najlepszą frekwencję.
W drugiej części apeli miała miejsce szczególna chwila, ponieważ społeczność szkolna uroczyście pożegnała wieloletnich nauczycieli ZSP w Drawsku Pom. kończących pracę zawodową: Jadwigę Kur, Bożenę Prymę, Andrzeja Borzymowskiego i Małgorzatę Styzę.
- Zakończenie pracy zawodowej jest bez wątpienia ważnym wydarzeniem w życiu każdego człowieka – skomentowała to wydarzenie Dyrektor L. Borzymowska. - Pamięcią ogarniamy minione lata, dokonujemy pewnych podsumowań. To taka chwila, która zmusza do głębokich refleksji. Żywimy przekonanie, że odczuwają Państwo pełną satysfakcję ze swojej pracy z młodzieżą w naszej szkole. W imieniu kolegów i koleżanek życzę Państwu zdrowia na długie lata, radości i dni wolnych od trosk i kłopotów. Mamy nadzieję, że zechcą Państwo podtrzymywać serdeczne więzi ze szkołą, z nami.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona