Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Wsparcie na rozwój - konsultacje
30-06-2016

Wsparcie na rozwój - konsultacje

Data wydarzenia: 30-06-2016

W dniu 30 czerwca 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Starosta Drawski Stanisław Kuczyński wraz z Wicestarostą Drawskim Jackiem Kozłowskim zorganizowali konsultacje w sprawie realizacji Kontraktu Samorządowego Strefa Centralna oraz działań planowanych przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

W konsultacjach wzięli udział radni powiatowi, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierownicy i pracownicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.
Podczas spotkania Wicestarosta Drawski Jacek Kozłowski szczegółowo zaprezentował Projekty priorytetowe planowane do realizacji w ramach Kontraktu Samorządowego Strefa Centralna przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu drawskiego.
Kolejnym etapem konsultacji była prezentacja w zakresie założeń, harmonogramu i budżetu działań planowanych do realizacji przez LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), których odbiorcami będą przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Na spotkaniu przedstawiono również zestawienie aktualnych oraz planowanych naborów w ramach RPO WZ 2014-2020, które wpisują się w ideę realizacji działań wspierających rozwój społeczno – gospodarczy Strefy Centralnej jako Projekty komplementarne możliwe do realizacji w trybie konkursowym.
 
Prezentacje - Pobierz
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona