Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Fundusze i możliwości
01-07-2016

Fundusze i możliwości

Data wydarzenia: 01-07-2016

We wtorek 28 czerwca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim odbyło się szkolenie pn. „Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych - konkursy planowane na rok 2016”. Organizatorem szkolenia był Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku.

Uczestników powitał Starosta Drawski Stanisław Kuczyński. Celem szkolenia było przedstawienie informacji o możliwościach pozyskania środków unijnych przez organizacje pozarządowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz Krajowych Programów Operacyjnych 2014-2020 na projekty z zakresu pomocy osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, edukacji dzieci i dorosłych, rozwoju ekonomii społecznej, podnoszenia kompetencji cyfrowych społeczeństwa, ochrony środowiska i edukacji ekologicznej oraz inwestycji w infrastrukturę społeczną. Dodatkowo omówione zostało podejście LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w ramach, którego organizacje pozarządowe będą mogły pozyskać środki na realizacje swoich projektów, m.in. w formie małych grantów.
Podczas szkolenia przedstawiony został blok tematyczny dotyczący efektywnego przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZP) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER).
Wszystkie informacje o aktualnie prowadzonych spotkaniach informacyjnych, konferencjach czy szkoleniach można uzyskać śledząc następujące strony internetowe: www.funduszeeuropejskie.gov.pl lub www.rpo.wzp.pl w zakładce: Weź udział w konferencjach i szkoleniach.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona