Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Środa z funduszami dla przedsiębiorców
04-07-2016

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Data wydarzenia: 04-07-2016

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne pn.: „Środa z funduszami dla przedsiębiorców na rozwój – dotacje i instrumenty zwrotne”, które odbędzie się 06 lipca br. o godz. 10:00, w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy ul. 28 Lutego 16

 
Celem spotkania jest przedstawienie informacji o aktualnie ogłoszonych oraz planowanych w roku 2016 konkursach dla przedsiębiorców na szeroko rozumiany rozwój.
Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje na temat naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W ramach ww. programów przedsiębiorcy wnioskować będą mogli o środki w formie bezzwrotnej dotacji m.in. na: zakup maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, tworzenie nowych miejsc pracy.
Dodatkowo na spotkaniu przedstawione zostaną informacje na temat instrumentów zwrotnych – niskooprocentowanych pożyczek skierowanych do przedsiębiorców na rozwój firmy.
             
Spotkanie prowadzone będzie przez Specjalistów ds. Funduszy Europejskich Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinku.
Udział w spotkaniu  jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały edukacyjne. Planowane zakończenie - godz. 13:00.
Uprzejmie prosimy o telefoniczne (tel. 94 372 92 50 lub tel./fax. 94 372 92 47) lub elektroniczne (e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl) potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 05.07.2016 r. do godz. 12:00.
 
Informujemy, iż niniejsze spotkanie jest kolejnym z cyklu spotkań i szkoleń organizowanych przez LPI Szczecinek dla mieszkańców powiatu drawskiego, szczecineckiego, świdwińskiego oraz wałeckiego. Wszystkie informacje o aktualnie prowadzonych spotkaniach informacyjnych, konferencjach czy szkoleniach można uzyskać śledząc następujące strony internetowe: www.funduszeeuropejskie.gov.pl lub www.rpo.wzp.plw zakładce: Weź udział w konferencjach i szkoleniach.
 
Organizator szkolenia: 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku
Ul. 28 Lutego 16
78 – 400 Szczecinek
Tel.: 94 372 92 50 lub 94 372 92 47
 

 formularz zgłoszeniowy

 

program spotkania informacyjnego

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona