Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Sto procent satysfakcji
28-07-2016

Sto procent satysfakcji

Data wydarzenia: 28-07-2016

W dniu wczorajszym odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego, na którym rozpatrywano ofertę stowarzyszenia na realizację zadania publicznego złożoną w trybie pozakonkursowym.

Na osiemdziesiątym szóstym posiedzeniu podjęto uchwały, w tym m.in.: jedenaście uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego, uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w jednej z jednostek Powiatu Drawskiego, uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego organizacji „Powiatowego Święta Plonów 2016” oraz uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
Rozpatrywano szereg wniosków w tym m.in.: wniosek o wsparcie finansowe organizacji regat w ramach eliminacji Pucharu Polski Jachtów Kabinowych, wniosek o ufundowanie nagród dla zwycięskich załóg regat żeglarskich, wniosek o objęcie patronatem koncertu „Nad niemoc wzleć” oraz VII Turnieju Piłki Plażowej w Giżynie.
Ponadto Zarząd zapoznał się z  informacją o stanie rekrutacji do szkół i placówek oświatowych. Omawiano propozycje zadań drogowych na 2017 rok i analizę badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym. Poziom świadczonych usług został oceniony bardzo dobrze, na poziomie 100%.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu ) i Janina Jung (Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona