Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Obradował Zarząd Powiatu (87)
11-08-2016

Obradował Zarząd Powiatu (87)

Data wydarzenia: 11-08-2016

W dniu 10 sierpnia br. odbyło się osiemdziesiąte siódme posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego. Istotnym elementem posiedzenia było zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającego uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych w 2016 roku.

Zarząd postanowił także o organizacji Konkursu Wiedzy o Powiecie Drawskim, który zostanie przeprowadzony 20 sierpnia 2016 roku, podczas Jubileuszu 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczewie. Starosta Drawski objął jubileusz swoim Patronatem, zaś w konkursie można będzie wygrać atrakcyjne nagrody.
Zarząd rozpatrywał również wnioski, w tym m.in. wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku o zwiększenie planu wydatków, wniosek Wójta Ostrowic o współorganizację Turnieju Piłki Nożnej „6” oraz wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury przetargowej powyżej 30 000 Euro.
Ponadto Zarząd przyjął informację z zakresu dysponowania majątkiem Domu Pomocy Społecznej w Darskowie oraz informację dotyczącą większych inwestycji planowanych na terenie powiatu drawskiego. Poddano też analizie dwie oferty Stowarzyszenia złożone w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona