Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Nowe możliwości rozwoju dla osób niepełnosprawnych
12-08-2016

Nowe możliwości rozwoju dla osób niepełnosprawnych

Data wydarzenia: 12-08-2016

Powiat Drawski wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych. Bezprecedensowy rozwój tej gałęzi działalności powiatu spowodował, że liczba dzieci i młodzieży kształcącej się lub korzystających z opieki wzrosła z 42 do 124. By sprostać ich potrzebom zatrudniono dodatkowo 25 nauczycieli.

Powiat Drawski zwraca szczególną uwagę na potrzeby osób niepełnosprawnych. Z tego m.in. powodu stworzono Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy w Drawsku Pomorskim, który oferuje szeroki wachlarz zajęć rozwijających umiejętności i zainteresowania także dorosłych osób niepełnosprawnych.
Z myślą o młodszych podopiecznych, powiat wspiera rozwój Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych z siedzibą w Bobrowie. Powstał on w wyniku połączenia nowych placówek – Przedszkola Specjalnego oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Drawsku Pomorskim z działającym od kilkudziesięciu lat Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Bobrowie.
We wrześniu 2015 r. swą działalność rozpoczęły dwie wcześniej wspomniane placówki w Drawsku Pomorskim. Przedszkole Specjalne oraz Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy otrzymały siedzibę przy ul. Seminaryjnej – w dawnym budynku szkoły zawodowej. Przygotowanie budynku do nowej roli  zostało sfinansowane przez Powiat Drawski kwotą 210 tys. zł. Potrzeby edukacyjne osób niepełnosprawnych są tak duże, że po pierwszym roku działalności postanowiono rozszerzyć działalność i adaptować na potrzeby placówek niewykorzystywane dotychczas 1 piętro budynku. Koszt trwających prac adaptacyjnych wraz z zakupem wyposażenia wyniesie ok. 100.000 zł.
Niebawem Powiat otworzy nowy rozdział w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Podjęte na początku bieżącego roku działania umożliwiły utworzenie w Czaplinku Przedszkola Specjalnego oraz punktu zamiejscowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Drawska Pomorskiego. Obie placówki będą oferować swoje usługi w części budynku dawnych warsztatów szkolnych przy ul. Wałeckiej. W chwili obecnej trwają prace adaptacyjne w tym miejscu. 1 września 2016 r. Przedszkole Specjalne w Czaplinku oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna otworzą swoje podwoje dla nowych milusińskich. Koszt adaptacji wraz z zakupem sprzętu wyniesie ok. 370 tys. zł.
- Zainwestowane środki przynoszą realne efekty i podwójny pożytek. Spełniane są potrzeby kolejnych osób niepełnosprawnych oraz tworzy się nowe stanowiska pracy – mówi Starosta Drawski Stanisław Kuczyński. – Ta dziedzina będzie się nadal rozwijać.
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona