Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Powołano Dyrektora PCKZiU
01-09-2016

Powołano Dyrektora PCKZiU

Data wydarzenia: 01-09-2016

Zarząd Powiatu Drawskiego na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2016 r. zdecydował o powierzeniu stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim Mirosławowi Piłatowskiemu na pięć lat szkolnych tj. od 1 września 2016r. do 31 sierpnia 2021 r.

 
Mirosław Piłatowski został wyłoniony w drodze konkursu. Ukończył Politechnikę Szczecińską na kierunku elektrotechnika. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie marketingu i zarządzania w przedsiębiorstwie na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 1 września 2013r. był już Dyrektorem PCKZiU w Drawsku Pomorskim. Konkurs zorganizowano ze względu na upływ okresu poprzedniego powołania.
Ponadto, Zarząd przyjął projekty uchwał Rady Powiatu, w tym w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego zadania wraz z Gminą Złocieniec dotyczącego zadania pod nazwą: „Poszerzenie drogi powiatowej nr 1092Z na odcinku Cieszyno- Skąpe”, w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego zadania wraz z Gminą Złocieniec dotyczącego zadania pod nazwą: „Budowa chodnika przy ulicy Mirosławieckiej w Złocieńcu – droga powiatowa nr 1985Z”, projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego zadania wraz z Gminą Złocieniec dotyczącego zadania pod nazwą: „Budowa chodnika przy ulicy Cieszyńskiej w Złocieńcu”, w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych nr1991Z, 1994Z Wierzchowo- Nowe Laski na odcinku o długości 12,2 km – Etap III”, projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego zadania wraz z Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Stara Korytnica”, projekt zmieniający uchwalę w sprawie założenia gimnazjum dla dorosłych w Czaplinku oraz w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016.
Zarząd podjął także uchwały: w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora placówki oświatowej, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim, w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016, w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za I półrocze 2016 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także zaopiniował zamiar pozbawienia kategorii dróg powiatowych w powiatach sąsiednich.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona