Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Z A W I A D O M I E N I E o XXII sesji Rady Powiatu Drawskiego
02-09-2016

Z A W I A D O M I E N I E o XXII sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 02-09-2016

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 09 września 2016 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad

1.         Otwarcie sesji.

2.         Ustalenie porządku obrad

3.         Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 17 czerwca 2016 r.

4.         Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami – druk nr 1303.

5.         Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

6.         Trybuna obywatelska.

7.         Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami

8.         Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w ZłocieńcuSp. z o.o. – druk nr 1266.

9.          Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2016 r. – druk nr 1290

10.         Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2016 r. – druk nr 1297.   

11.         Inwestycje  i remonty  planowane w najbliższych latach przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na terenie powiatu drawskiego.

12.         Podjęcie uchwał w sprawie :

a)       wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy – druk nr 1279;

b)       zmieniająca uchwałę w sprawie założenia gimnazjum dla dorosłych
w Czaplinku – druk nr 1294;

c)       zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2016 roku – druk nr 1252;

d)      przystąpienia do realizacji wspólnego zadania wraz z Gminą Złocieniec dotyczącego zadania pod nazwą: „Poszerzenie drogi powiatowej nr 1092Z na odcinku Cieszyno-Skąpe” - druk nr 1284;

e)       przystąpienia do realizacji wspólnego zadania wraz z Gminą Złocieniec dotyczącego zadania pod nazwą: „Budowa chodnika przy ulicy Mirosławieckiej w Złocieńcu - droga powiatowa nr 1985Z”- druk nr 1285;

f)        przystąpienia do realizacji wspólnego zadania wraz z Gminą Złocieniec dotyczącego zadania pod nazwą: „Budowa chodnika przy ulicy Cieszyńskiej w Złocieńcu”- druk nr 1286;

g)       przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1991Z, 1994Z, 1996Z Wierzchowo - Nowe Laski na odcinku o długości 6,2 km - Etap III” - druk nr 1295;

h)       przystąpienia do realizacji wspólnego zadania wraz z Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Stara Korytnica”- druk nr 1296;

i)         zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok2016 – druk nr 1291.

13.         Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

14.         Komunikaty i sprawy różne.

15.         Zakończenie sesji.

 

 

 

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona