Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Rzeźnicka – Leśników w Czaplinku już zakończone
06-09-2016

Rzeźnicka – Leśników w Czaplinku już zakończone

Data wydarzenia: 06-09-2016

W poniedziałek 5 września br. odbył się odbiór techniczny robót drogowych wykonywanych na przebudowywanych ulicach powiatowych Rzeźnickiej i Leśników w Czaplinku.

Komisja w skład której wchodzili przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim, inspektor nadzoru, przedstawiciele Gminy Czaplinek oraz głównego wykonawcy firmy „POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A., odebrała roboty drogowe i przekazała przebudowane odcinki ulic do eksploatacji.
W ramach realizacji inwestycji przebudowano znaczne części dróg powiatowych, o łącznej długości 0,555 km. Uregulowano szerokości nawierzchni do szerokości 6 metrów, przebudowano chodniki wzdłuż nawierzchni ulicy oraz wykonano podjazdy do garaży w zakresie pasa drogowego. Wykonano także odprowadzenia wód opadowych i roztopowych poprzez wykonanie spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni do istniejącej kanalizacji deszczowej, dokonano korekty łuków poziomych. Roboty drogowe obejmowały również przebudowę istniejącego skrzyżowania ulicy Rzeźnickiej z drogą wojewódzką nr 177 (ul. Pławieńska) polegające na przebudowie istniejącej wysepki w celu skanalizowania ruchu drogowego.
Przypomnijmy, że Inwestycja została dofinansowana w wysokości 50% z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Pozostała część inwestycji jest wspólnie finansowana przez Powiat Drawski oraz Gminę Czaplinek w stosunku 50/50%.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona