Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Weź pan jezioro!
07-09-2016

Weź pan jezioro!

Data wydarzenia: 07-09-2016

Tylko 388 zł rocznie – to cena wywoławcza w ogłoszonym przez Starostę Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego przetargu na dzierżawę jeziora Suchowskiego. Po wygraniu przetargu przez 10 lat będzie można cieszyć się ciszą i spokojem oraz łowić ryby nad pięknie położonym jeziorkiem w gminie Kalisz Pomorski. Zapraszamy!

Przetarg ustny nieograniczonyna dziesięcioletnią dzierżawę na cele amatorskiego połowu ryb oraz rekreacyjno-wypoczynkowe działki gruntu nr 111 o powierzchni 1,94 ha położonej w obrębie Suchowo gmina Kalisz Pomorski, będącej własnością Skarbu Państwa (jezioro Suchowo) odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3a dnia 28.09.2016 r. o godz. 1200 w pokoju nr 13 (budynek Geodezji).
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: 388,00 zł rocznie (w tym podatek VAT wg obowiązujących przepisów) płatne do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok dzierżawny. Postąpienie nie może być mniejsze niż 20,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości: 50,00 zł. do dnia 26.09.2016 r. do godziny 1500na konto Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim: Nr 69 1020 2847 0000 1502 0009 6644 PKO  BP  S.A. w tytule podając numer działki. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym
w Drawsku Pomorskim – budynek Geodezji pokój nr 15 lub 14 lub pod numerem telefonu (094) 36 307 73.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu (w tym szczegółowe warunki i zobowiązania przyszłego Dzierżawcy) została zamieszczona na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa oraz na stronie internetowej:http://bip.powiatdrawski.pl/unzip/6837.dhtml
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona