Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja z XXII sesji Rady Powiatu Drawskiego
14-09-2016

Informacja z XXII sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 14-09-2016

W dniu 09 września 2016 roku odbyła się XXII sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadził Pan Stanisław Mikołajczyk – Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego.

 
         Podczas sesji Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Złocieńcu Sp. z o.o.
             Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2016 r. przedstawiła Radnym Pani Irena Osoś – Skarbnik Powiatu. Budżet Powiatu Drawskiego za pierwsze półrocze 2016 roku w wyniku wykonania dochodów w wysokości 34.305.904,26 i wydatków w wysokości 31.575.896,92, zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 2.730.007,34.
Radni wysłuchali sprawozdania Pani Elżbiety Motyl – Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2016 r. Komisja Rewizyjna zgodnie z planem pracy w I półroczu 2016 r. przeprowadziła 2 kontrole: w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim oraz w Zarządzie Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. 
Następnie Radni wysłuchali informacji na temat inwestycji i remontów planowanych w najbliższych latach przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na terenie powiatu drawskiego.
 
         Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie:
a)       wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy;
b)       zmieniająca uchwałę w sprawie założenia gimnazjum dla dorosłych
w Czaplinku;
c)       zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2016 roku;
d)      przystąpienia do realizacji wspólnego zadania wraz z Gminą Złocieniec dotyczącego zadania pod nazwą: „Poszerzenie drogi powiatowej nr 1092Z na odcinku Cieszyno-Skąpe”;
e)       przystąpienia do realizacji wspólnego zadania wraz z Gminą Złocieniec dotyczącego zadania pod nazwą: „Budowa chodnika przy ulicy Mirosławieckiej w Złocieńcu - droga powiatowa nr 1985Z”;
f)        przystąpienia do realizacji wspólnego zadania wraz z Gminą Złocieniec dotyczącego zadania pod nazwą: „Budowa chodnika przy ulicy Cieszyńskiej w Złocieńcu”;
g)       przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1991Z, 1994Z, 1996Z Wierzchowo - Nowe Laski na odcinku o długości 6,2 km - Etap III”;
h)       przystąpienia do realizacji wspólnego zadania wraz z Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Stara Korytnica”;
i)         zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok2016.
 
Podczas sesji Przewodniczący Rady wraz ze Starostą Powiatu Drawskiego złożyli gratulacje mieszkańcom naszego Powiatu z okazji otrzymania odznaczeń „Za opiekę nad zabytkami” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Złotą odznakę otrzymał Pan Wiesław Piotrowski, natomiast srebrną Pan Jarosław Leszczełowski oraz Pan Daniel Puchalski.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona