Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Przedszkole specjalne w Czaplinku już oficjalnie otwarte
16-09-2016

Przedszkole specjalne w Czaplinku już oficjalnie otwarte

Data wydarzenia: 16-09-2016

Środa, 14 września br., zapisała kolejną wspaniałą kartę w rozwoju Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie. Tego dnia odbyło się uroczyste otwarcie Przedszkola i punktu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czaplinku. Obydwie instytucje mieszczą się przy ulicy Wałeckiej 57 w części budynku warsztatów szkolnych.

Uroczystej inauguracji poprzez przecięcie wstęgi dokonali: Starosta Drawski Stanisław Kuczyński, Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Mikołajczyk, Dyrektor ZPE-T w Bobrowie Krystian Ignacak oraz Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Drawska Pomorskiego Wioletta Kubik.
To kolejne przedsięwzięcia, które ożywiają opustoszały dotąd budynek warsztatów kształcenia praktycznego. Oprócz odbywających się tam dotąd praktyk zawodowych, na początku bieżącego roku Powiat Drawski uruchomił w tym budynku punkt Bezpłatnych Porad Prawnych.
Podczas otwarcia przedstawiono szeroką ofertę zajęć terapeutycznych, którymi objęci są niepełnosprawni podopieczni Placówki. Realizacja przedszkola i Poradni w tym miejscu pozwala otoczyć fachową opieką i pomocą najmłodszych, którzy tak bardzo jej potrzebują.
Starosta Drawski podzielił się z zebranymi informacjami dotyczącymi inwestycji powiatu w edukację specjalną oraz jej rolę we wdrażaniu dzieci i młodzieży w samodzielne życie. Bezprecedensowy rozwój usług w tym zakresie spowodował, że liczba dzieci i młodzieży kształcącej się lub korzystającej z opieki w instytucjach prowadzonych przez powiat wzrosła z 42 do 124. Spowodowało to, że trzeba było zatrudnić dodatkowo 25 nauczycieli. Starosta życzył wszystkim kolejnych sukcesów w pracy edukacyjnej.
Co bardzo ważne, obok Przedszkola funkcjonuje zamiejscowy punkt Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która ma swoją siedzibę w Drawsku Pomorskim. Początek drogi edukacyjnej dziecka z niepełnosprawnością intelektualną rozpoczyna się w wyniku diagnozy, która dokonywana jest właśnie w tej instytucji.
Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego podsumował duże zmiany, jakie zaszły w przekształconym budynku, a Radna Gminy Czaplinek Bożena Lemisz podziękowała za taką Placówkę właśnie w tym miejscu.
By uświetnić ten wspaniały dzień, maluchy wraz ze swoimi opiekunkami przygotowały występ taneczny, przełamując pierwsze bariery nieśmiałości. Tego dnia najmłodsi pieczętowali też paluszkami kodeks przedszkolaka. Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej „Przedszkole dawniej i dziś – historia budynku przy Wałeckiej 57”, podczas której o zmianach w strukturach budynku opowiadała nauczycielka ZPE-T w Bobrowie Małgorzata Wilk, obecni na inauguracji goście zapoznali się z salami przedszkolnymi i gabinetami terapeutycznymi. Każdy mógł także porozmawiać z terapeutami Placówki.
Strona internetowa Zespołu Placówek Edukacyjno -Terapeutycznych w Bobrowie:
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona