Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Centrum Kształcenia Praktycznego się modernizuje
21-09-2016

Centrum Kształcenia Praktycznego się modernizuje

Data wydarzenia: 21-09-2016

Ostatnie miesiące upłynęły w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim pod znakiem inwestycji w infrastrukturę. Prowadzone są w kilku miejscach, a ich zakres jest bardzo szeroki. Spowodował to m.in. lawinowy wzrost liczby kursantów.

Na pierwszym miejscu znalazło się zadanie dotyczące utworzenia nowej sali wykładowej i konferencyjnej przy ul. Połczyńskiej w Drawsku Pomorskim. Było to umotywowane tym, że PCKZiU od kliku lat konsekwentnie rozszerza ofertę kształcenia w systemie pozaszkolnym, co powoduje, że zwiększa się liczba różnych kursów i liczba uczestniczących w nich kursantów, np. o ile w pierwszym semestrze roku szkolnego 2013/2014 zorganizowano 2 kursy dla 47 kursantów, to obecnie w pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego przeprowadzonych zostanie 18 kursów dla 300 uczestników. Wrzesień rozpoczął się prowadzeniem równolegle 5 kursów. Zauważyć należy, iż PCKZiU organizuje jednocześnie praktyczną naukę zawodu dla blisko 400 uczniów skierowanych przez szkoły powiatu drawskiego. Rozszerzanie zakresu działalności spowodowało ogromny wzrost zapotrzebowania na kolejne odpowiednio wyposażone pomieszczenia dydaktyczne. Tak więc nowa sala wykładowa/konferencyjna częściowo te potrzeby zaspokoi. Została ona wyposażona w funkcjonalne meble pozwalające swobodnie aranżować przestrzeń uczenia oraz w sprzęt multimedialny wspomagający proces uczenia.
Pozostałe prace remontowe mają na celu poprawę warunków pracy w kuchni zlokalizowanej w Bursie przy ul. Połczyńskiej. Stan techniczny pomieszczeń kuchennych ma na celu podniesienie standardów technicznych. Prace dobiegają już końca. Ich rezultatem będzie prawa warunków pracy, co ma niebagatelne znaczenie zważywszy na fakt, że kuchnia PCKZiU organizuje żywienie dla wychowanków Bursy, dla uczestników kursów oraz dla podopiecznych OWDiR oraz wychowanek MOW w Czaplinku.
Trzeci odcinek inwestycyjny znajduje się w warsztatach mechaniki pojazdów samochodowych działających przy ul. Warmińskiej. Tu celem prowadzonych remontów jest poprawa warunków socjalnych uczniów uczących się w zawodach mechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych. Zakres prac był szeroki - obejmował remont szatni oraz sanitariatów.
Prace remontowe prowadzone są sposobem gospodarczym przez pracowników PCKZiU. Wsparcia finansowego udzielił organ prowadzący - Powiat Drawski - w wysokości 70 tys. zł.    
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona