Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO JUŻ DZIAŁA!
28-09-2016

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO JUŻ DZIAŁA!

Data wydarzenia: 28-09-2016

W województwie zachodniopomorskim ruszył program Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każdy mieszkaniec naszego regionu może zareagować na zagrożenia i podzielić się spostrzeżeniami. Może także sprawdzić czy w danej okolicy jest bezpiecznie i mieć na to wpływ. Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Informacje wykorzystywane w mapie zagrożeń opierają się na trzech filarach:
  • w pierwszym filarze - gromadzone są informacje z policyjnych systemów informatycznych;
  • drugi filar  - to część interaktywna z bezpośrednim udziałem mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych;
  • trzeci filar  - opiera się o informacje pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.
Mapa została opracowana w oparciu o informacje własne Policji, czyli m.in. statystyki policyjne, a także na podstawie informacji przekazanych przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych, w oparciu o wyniki badań opinii publicznej oraz informacje różnych instytucji.
Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich, uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.
Warto podkreślić, że teraz każdy może mieć możliwość aktualizacji informacji na mapie. Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w miejscu zamieszkania, w miejscowości. Następnie Policja będzie te sygnały weryfikować.
Jeśli informacje się potwierdzą, Policja wprowadzi je wprost na mapę. Dzięki temu rozwiązaniu na mapie znajdą się bardziej szczegółowe informacje, dotyczące również niższych szczebli podziału terytorialnego, w tym dzielnic, osiedli.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.
Z narzędzia należy korzystać w sposób rozsądny. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jednego komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę.
Należy pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona