Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO  PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  NA ROK 2017
28-09-2016

KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2017

Data wydarzenia: 28-09-2016

Starosta Drawski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".

 

Termin konsultacji: od  27 września do 11 października 2016 r.


Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia
11 października 2016 r. na:

  • adres poczty elektronicznej wolontariat@powiatdrawski.pl;
  • nr faksu 94 36 320 23;
  • adres urzędu: Wydział Organizacyjny, Starostwo Powiatowe, Pl. E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie.

 

 

Załączniki:

1 Projekt uchwały Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przyjęcia rocznego Program współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017;

 2 Formularz opinii konsultowanego projektu aktu.

 

 

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji Małgorzata Katuszonek –Wydział Organizacyjny, tel. 94 36 307 78

 

 

Starosta Drawski

Stanisław Kuczyński 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona