Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zarząd o oświacie i drogach
28-09-2016

Zarząd o oświacie i drogach

Data wydarzenia: 28-09-2016

W dniu dzisiejszym (środa, 28 września 2016 r.) odbyło się dziewięćdziesiąte drugie posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego. Uwagę skupiono głównie na inwestycjach drogowych jak również sprawach oświatowych.

W kwestiach oświatowych rozpatrywano wniosek o zatwierdzenie listy stypendystów, przyjęto również sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie nadania priorytetów funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej w Powiecie Drawskim na lata 2010-2015 oraz informację o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie powiatu drawskiego w roku szkolnym 2015/2016. Przedyskutowano także sprawę ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych. W ubiegłym roku szkolnym Powiat Drawski był organem prowadzącym dla czterech szkół ponadgimnazjalnych, zespołu placówek edukacyjno-terapeutycznych, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, centrum kształcenia zawodowego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd rozpatrywał również wniosek o współorganizację i objęcie patronatem IV Zlotu Poszukiwaczy Skarbów „Kocioł Świdwiński – Jezioro Tajemnic” oraz oferty na wykonanie dokumentacji leśnej dotyczącej wykonania inwentaryzacji stanu lasu lub uproszczonych planów jego urządzenia. Analizowano także wniosek o rozłożenie na raty należności cywilno-prawnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz podjęto decyzję w sprawie szczegółów realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1095Z Czarne Wielkie - Kuszewo” oraz zawarto aneks do umowy dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Drawsko Pomorskie - Jankowo Małe i drogi gminnej Jankowo Małe – Jankowo.
Zarząd podjął także uchwałę w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wierzchowo na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” oraz w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016.
Przyjęto również projekt odpowiedzi na wniosek Prezesa WOPR Powiatu Drawskiego, projekt uchwały Rady Powiatu dotyczący współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz aneks do umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Powiatem Drawskim, a spółką Szpitale Polskie S.A.
 Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona