Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Będzie pomoc dla OSP
06-10-2016

Będzie pomoc dla OSP

Data wydarzenia: 06-10-2016

Na wczorajszym (05 października) posiedzeniu Zarządu Powiatu Drawskiego procedował m.in. projekt uchwały Rady Powiatu dotyczący udzielenia dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych będących w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Celem jest wyposażenie jednostek w odpowiedni sprzęt pomagający razować zdrowie, życie i mienie ludzkie.

Zarząd na swoim dziewięćdziesiątym trzecim posiedzeniu zaopiniował także projekt uchwały w sprawie podziału środków PFRON. Podjęto również uchwały w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy niezabudowanej działki stanowiącej własność Powiatu Drawskiego, umorzenia należności Powiatu, zmian w budżecie na rok 2016 oraz dwie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego: dla Stowarzyszenia Sportów Siłowych Rufian oraz OSP Rydzewo.
Zatwierdzono także listy oraz wysokości nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który w Polsce obchodzony jest 14 października i upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Na świecie święto obchodzone jest 5 października, jako Światowy Dzień Nauczyciela.
Rozpatrywano również wnioski w tym m.in. wniosek OSP w Broczynie o dofinansowanie, wniosek o przyznanie nauczania indywidualnego dla ucznia ZSP w Złocieńcu, wniosek Burmistrza Czaplinka o dofinansowanie „Białej Soboty” oraz wniosek Klubu Seniorów o nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia na cele statutowe.
Ponadto Zarząd przyjął sprawozdanie z realizacji porozumienia Powiatu z Gminą Drawsko Pom. w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. St. Żeromskiego w Drawsku Pom. zadań powiatowej biblioteki publicznej oraz zapoznano się z analizą oświadczeń majątkowych.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona