Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Lublin za dwa tysiące!
10-10-2016

Lublin za dwa tysiące!

Data wydarzenia: 10-10-2016

To nie ogłoszenie biura turystycznego, lecz cena wywoławcza sprzedaży samochodu wymienionej w tytule marki. Kto sprzedaje? Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim. Szczegóły poniżej.

Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim ogłasza licytacje na sprzedaż samochodu służbowego dostawczego Daewoo Lublin 3, 332717
 
dane identyfikacyjne pojazdu:
  • nr identyfikacyjny – SUL332717Y0043178
  • data pierwszej rejestracji – 19.04.2000 r.
  • data ważności badania technicznego – brak aktualnych
  • wskazanie drogomierza – 265094 km
  • okres eksploatacji pojazdu – (2000/04/19 – 2016/05/05) – 192 miesiące
  • kolor powłoki lakieru/rodzaj – żółty akryl
  • rodzaj nadwozia – TOWOS towarowo-osobowy
  • pojemność/moc silnika – 2198 ccm / 86 kW (117 KM)
  • oznaczenie silnika – C22NED
  • rodzaj silnika/paliwa – zapłon iskrowy (wtrysk wielopunktowy)/benzyna;
 
Licytacja odbędzie się w dniu 27 października 2016r o godz. 10:00 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim ul. Złocieniecka 22A, 78-500 Drawsko Pomorskie, pokój nr 7.
 
Samochód można oglądać w dni robocze od 10 października 2016r do 26 października 2016 r. od godz. 8:00 do godz.14:00 na placu Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim ul. Złocieniecka 22A. 78-500 Drawsko Pomorskie.
 
Cena wywoławcza – 2000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złoty 00/100)
Wadium w kwocie 200,00 zł, należy wpłacić na rachunek bankowy zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim PKO BP Oddział w Drawsku Pomorskim , nr 37 1020 2847 0000 1902 0009 6248 z dopiskiem „wadium przetargowe na zakup samochodu służbowego marki Daewoo Lublin” lub wpłacić gotówką w kasie Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim ul. Złocieniecka 22A 78-500 drawsko Pomorskie do dnia 26 października 2016r. do godz.14:00
Kwota postąpienia - 50,00 zł
- w przypadku wpłaty na konto, termin uzna się za zachowany, jeżeli pieniądze w tym terminie wpłyną na konto. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji licytacyjnej przed rozpoczęciem licytacji.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
Oferentom, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się wadium w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona