Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

A może jezioro dla żony? Wadium tylko do 14 listopada 2016r.
10-10-2016

A może jezioro dla żony? Wadium tylko do 14 listopada 2016r.

Data wydarzenia: 10-10-2016

Nie odbył się przetarg na urocze jezioro Suchowo w gminie Kalisz Pomorski. Choć cena to tylko nieco ponad 300 złotych rocznie (!), nikt nie wpłacił wadium. Teraz pojawiła się druga szansa.

Starosta Drawski ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony 10 lat na cele amatorskiego połowu ryb oraz cele rekreacyjno-wypoczynkowe działki gruntu nr 111 o powierzchni 1,94 ha położonej w obrębie Suchowo gmina Kalisz Pomorski, będącej własnością Skarbu Państwa (jezioro Suchowo).

Przetarg odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3a dnia 17.11.2016 r. o godz. 1200 w pokoju nr 13 (budynek Geodezji). Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: 388,00 zł. rocznie (w tym podatek VAT wg obowiązujących przepisów) płatne do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok dzierżawny.

Postąpienie nie może być mniejsze niż 20,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości: 50,00 zł. do dnia 14.11.2016 r. do godziny 1500na konto Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim: Nr 69 1020 2847 0000 1502 0009 6644 PKO  BP  S.A. w tytule podając numer działki.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.

             Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym
w Drawsku Pomorskim – budynek Geodezji pokój nr 15 lub 14 lub pod numerem telefonu (094) 36 307 73. Pracownik prowadzący sprawę: Damian Świercz.

              Pełna treść ogłoszenia o przetargu (w tym szczegółowe warunki i zobowiązania przyszłego Dzierżawcy) została zamieszczona na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa oraz na stronie internetowej www.bip.powiatdrawski.pl

(link do strony: http://bip.powiatdrawski.pl/strony/6883.dhtml )

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona