Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zarząd zajął stanowisko w sprawie NAFIS
12-10-2016

Zarząd zajął stanowisko w sprawie NAFIS

Data wydarzenia: 12-10-2016

W dniu dzisiejszym tj. 12 października br. Zarząd Powiatu Drawskiego mając na uwadze żywotny interes mieszkańców Powiatu Drawskiego, na swoim 93 posiedzeniu zajął stanowisko w sprawie braku możliwości świadczenia usług medycznych przez szpital kardiologiczny – Centrum Sercowo-Naczyniowe w Drawsku Pomorskim, należące do NAFIS S.A. w Poznaniu.

Stanowisko ma następujące brzmienie:
Zarząd Powiatu Drawskiego wyraża zdecydowaną i ostrą dezaprobatę oraz wielkie zaniepokojenie dla postępowania NFZ O/Szczecin wobec Centrum Sercowo-Naczyniowego w Drawsku Pomorskim. NFZ O/Szczecin swoim postępowaniem w sposób rozmyślny doprowadza do likwidacji tak bardzo potrzebnego specjalistycznego ośrodka medycznego w tej części województwa Zachodniopomorskiego, który od dnia 12.12.2013 r. do dnia dzisiejszego nie może otrzymać kontraktu NFZ (3 lata!).
W ocenie Zarządu Powiatu Drawskiego takie postępowanie NFZ O/Szczecin nie mieści się w obowiązującym prawie, a przy tym pozbawione jest elementarnych norm etycznych, ludzkich oraz moralnych. Likwidacja Centrum Sercowo-Naczyniowego w Drawsku Pomorskim przez NFZ O/Szczecin jest dalece szkodliwa i wyrządza nieodwracalne straty dla Mieszkańców Powiatu Drawskiego i Żołnierzy ćwiczących na Poligonie Drawskim, gdyż pozbawia Mieszkańców Powiatu Drawskiego oraz ćwiczących Żołnierzy szybkiej i specjalistycznej pomocy medycznej.
Zarząd Powiatu Drawskiego stanowczo protestuje by NFZ O/Szczecin dalej traktował Mieszkańców Powiatu Drawskiego przedmiotowo, gdyż likwidacja Drawskiego Centrum Sercowo-Naczyniowego może doprowadzić do śmierci wielu mieszkańców Powiatu Drawskiego. Z powodu likwidacji Drawskiego Centrum Sercowo-Naczyniowego mogą również umrzeć Żołnierze ćwiczący na Poligonie Drawskim – w tym Żołnierze wojsk sojuszniczych.
Zarząd Powiatu żąda przedstawienia przez NFZ O/Szczecin w trybie odwrotnym rozwiązań prawnych sankcjonujących istnienie Centrum Sercowo-Naczyniowego w Drawsku Pomorskim.
 
Ponadto Zarząd rozpatrywał: wniosek Szpitali Polskich S.A. o anulowanie odsetek naliczonych w związku z zaległościami w opłatach czynszowych, wniosek Drawskiego Centrum Specjalistycznego o wyrażenie zgody na likwidację środków trwałych, wniosek OSP Chlebowo o dofinansowanie zakupu sprzętu, wniosek Burmistrza Czaplinka o objęcie patronatem i dofinansowanie XI Regionalnej Wystawy Gołębi Młodych, wniosek o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Drawskiego na 2017 rok środków na poprawę infrastruktury sportowej w Świerczynie oraz propozycję planu wydatków Wydziału Rozwoju i Promocji na 2017 r. Omawiano również analizę badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim, ogłoszenie w sprawie przesunięcia terminu rozpoczęcia zamówienia oraz przyjęto informację dotyczącą większych inwestycji planowanych na terenie Powiatu Drawskiego w III kwartale 2016 roku.
Podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia kolejnej edycji konkursu pn. „IV Dyktando o Pióro Starosty Drawskiego 2016”. Ponadto pozytywnie zaopiniowano siedem projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” oraz projekty uchwał w sprawie: wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym, uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Drawskiego”, zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na 2016 rok oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2016-2035.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona