Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Ogłoszenie Starosty Drawskiego
14-10-2016

Ogłoszenie Starosty Drawskiego

Data wydarzenia: 14-10-2016

W nawiązaniu do publikacji Wstępnego ogłoszenia informacyjnego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, nr 2015/S 202-366504 z dnia 17 października 2015 roku, na zadanie pn.: „Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego” oraz ogłoszenia z dnia 14 października 2015r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (zmienionego w dniu 13 kwietnia 2016r.) Starosta Drawski informuje, iż przesunięty zostaje termin rozpoczęcia procedury udzielenia niniejszego zamówienia.

Mając na uwadze ustawę z dnia 21 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 poz. 1440 ze zm.), przesuwającą o 12 miesięcy termin wdrożenia niektórych rozwiązań przewidzianych tą ustawą oraz z uwagi na toczący się proces legislacyjny w sprawie kolejnych zmian ustawy, zasadnym staje się przekazanie informacji o zmianie planowanego terminu rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia do czasu zakończenia prac legislacyjnych i wprowadzenia uchwalonych zmian.

 

Ogłoszenie 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona