Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Kardioproblem na Zarządzie
20-10-2016

Kardioproblem na Zarządzie

Data wydarzenia: 20-10-2016

W czwartek, 20 października 2016 roku odbyło się dziewięćdziesiąte piąte posiedzenie Zarządu w bieżącej kadencji. Istotnym elementem dzisiejszego posiedzenia było opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Drawskiego w sprawie braku możliwości świadczenia usług przez szpital kardiologiczny – Centrum Sercowo-Naczyniowe w Drawsku Pomorskim, należące do NAFIS S.A. W projekcie zawarte jest stanowisko Rady Powiatu Drawskiego w sprawie likwidacji drawskiej kardiologii.

Ponadto, Zarząd opiniował projekty dwóch porozumień na realizację zadania w zakresie współdziałania w zapewnieniu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku, projekt zarządzenia w sprawie usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i określenia harmonogramu udzielania ww. pomocy oraz projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie podziału środków PFRON.
Na 2017 rok planowane są kolejne inwestycje, które mogą być zrealizowane we współpracy z gminami powiatu. Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd zdecydował o wystąpieniu do dwóch gmin z propozycją wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie boisk wielofunkcyjnych.
Podjęto także uchwałę w sprawie przekazania mienia ruchomego na rzecz Biblioteki Publicznej w Złocieńcu. Rozpatrywano również wniosek o przyznanie indywidualnego nauczania dla ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu oraz wniosek o zgodę na wprowadzenie nowego zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski(Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona