Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Ustalono plan dotacji
26-10-2016

Ustalono plan dotacji

Data wydarzenia: 26-10-2016

Na dzisiejszym (26 października) posiedzeniu Zarząd Powiatu Drawskiego ustalił plan dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne powiatu na 2017 rok. Przypomnijmy, że ogólna pula dotacji na przyszły rok została zwiększona do 180.000 zł.

Podczas tego dziewięćdziesiątego szóstego już posiedzenia, Zarząd omówił przebieg i wnioski z ćwiczenia, które zostało przeprowadzone 20 września br. w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie. Jego celem było praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji mieszkańców z budynku.
Rozpatrywano również wnioski, w tym: wniosek Komendanta Powiatowego PSP o wsparcie finansowe na zakup detektora wielogazowego oraz naprawę agregatu hydraulicznego, wniosek o przesunięcie środków pomiędzy zadaniami drogowymi w Gminie Złocieniec, wniosek organizacji pozarządowej o przedłużenie terminu realizacji zadania publicznego i zmianę rodzaju kosztów w kosztorysie oraz wniosek Szpitali Polskich S.A. o umorzenie naliczonych odsetek. Przyjęto również projekt odpowiedzi na wniosek Radnego zgłoszony na sesji Rady Powiatu w dniu 09.09.2016r.
Ponadto podjęto uchwały w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złocieniec na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r.”, ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na 2016 rok.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona