Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Ogłoszenie w sprawie odwołaniu przetargu
27-10-2016

Ogłoszenie w sprawie odwołaniu przetargu

Data wydarzenia: 27-10-2016

Starosta Drawski informuje, że odwołany zostaje zaplanowany na dzień 17.11.2016 r. na godz. 1200 II przetarg ustny nieograniczony - o którym mowaw ogłoszeniu o przetargu nr 8/2016 z dnia 06.10.2016 r. - na dzierżawę na czas oznaczony 10 lat na cele amatorskiego połowu ryb oraz cele rekreacyjno-wypoczynkowe działki gruntu nr 111 o powierzchni 1,94 ha położonej w obrębie Suchowo gmina Kalisz Pomorski, będącej własnością Skarbu Państwa (jezioro Suchowo). Odwołanie przetargu następuje z przyczyn niezależnych od organizatora, tj. przez znaczne zmniejszenie powierzchni lustra wody uniemożliwiające wykorzystanie działki na cele określone w ogłoszeniu.

            Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim – budynek Geodezji pokój nr 15 lub 14 lub pod numerem telefonu (094) 36 307 73. Pracownik prowadzący sprawę: Damian Świercz.
            Wpłacone na przetarg wadia zostaną niezwłocznie zwrócone osobom, które je wpłaciły.

             

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona