Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Konkurs na logo PCPR!
31-10-2016

Konkurs na logo PCPR!

Data wydarzenia: 31-10-2016

Zarząd Powiatu Drawskiego oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie projektu graficznego na logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie znaku graficznego, który będzie używany jako logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim do celów indentyfikacyjnych, informacyjnych i promocyjnych. Wyłonione w drodze Konkursu logo będzie wykorzystywane do identyfikacji wizualnej PCPR zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.
 
Szczegóły konkursu określone zostały w Regulaminie.
Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież za zgodą rodzica/opiekuna prawnego, które złożyły wymagane dokumenty.
Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Konkurs na LOGO Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim” wraz z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszeniową (Załącznik do Regulaminu Konkursu) i opisaną płytą CD/DVD, na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. B. Chrobrego 4
78-500 Drawsko Pomorskie
Ostateczny termin przyjmowania prac upływa z dniem 30 listopada 2016 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim).
Zwycięska praca wyłoniona w konkursie, spełniająca wymagania ujęte w Regulaminie Konkursu, zostanie zaprezentowana na stronie internetowej Powiatu Drawskiego oraz na stronie BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim www.bip.pcpr.powiatdrawski.pl – zakładka „Konkurs na logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim”.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 07 grudnia 2016 r..
Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim.
 
Karta zgłoszeniowa
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona