Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Kolejne wsparcie dla rodzin zastępczych
04-11-2016

Kolejne wsparcie dla rodzin zastępczych

Data wydarzenia: 04-11-2016

W dniu dzisiejszym tj. 4 listopada, odbyło się dziewięćdziesiąte ósme posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego. Podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia zasad finansowania i przyznawania środków na realizację zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej. Daje ona możliwość rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka m.in. ubiegania się w przypadkach szczególnych o wydłużenie czasu świadczenia okresowego.

Na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu rozpatrywano także szereg wniosków, m.in. wniosek o sfinansowanie zakupu nagród dla uczestniczek biorących udział w konkursie wiedzy o HIV/AIDS, wniosek o przyznanie godzin na zajęcia rewalidacyjne dla uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu, wniosek Drawskiego Centrum Specjalistycznego o wyrażenie zgody na wydzierżawienie pomieszczenia i prolongatę dot. wydłużenia terminu remontu oddziału pediatrycznego, wniosek fundacji o realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wnioski staży pożarnych o zabezpieczenie środków w budżecie na rok 2017.
   Podjęto również uchwały, w tym uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Zarządu Dróg Powiatowych, uchwałę dotyczącą zmiany Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim oraz uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na 2016 rok.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona