Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Powiatowy konkurs plastyczny „BOMBKA CHOINKOWA”
14-11-2016

Powiatowy konkurs plastyczny „BOMBKA CHOINKOWA”

Data wydarzenia: 14-11-2016

ORGANIZATOR: Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, nauczyciele wychowania przedszkolnego: Kamila Nowak – Więcek, Anna Popielarczyk, Beata Liszniańska

CELE KONKURSU:
 
 • Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dziecka.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 • Stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.
 • Powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych.
 
REGULAMIN KONKURSU:
 
 • Konkurs adresowany jest do przedszkoli i szkół podstawowych powiatu drawskiego.
 • Praca może być wykonana dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, każda bombka powinna posiadać zawieszkę.
 • Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę.
 • Prace nie mogą być zbiorowe, powinny być indywidualne (dopuszczalna niewielka pomoc nauczyciela lub rodzica/opiekuna).
 • Oceniane będą walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność oraz estetyka wykonania.
  Kategorie wiekowe:
- przedszkole;
- uczniowie klas I-III szkoły podstawowej;
- uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej.
 • Uczestnicy przesyłając prace na konkurs akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę na publikacje  swoich prac  dla celów związanych z konkursem oraz wystawą pokonkursową.
 • Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez organizatorów konkursu.
 • Każda praca plastyczna powinna  obowiązkowo zawierać wizytówkę z danymi kontaktowymi:
  imię i nazwisko dziecka, wiek, adres, telefon, nazwę placówki.
 • Prace nieopisane nie wezmą udziału w konkursie.
 • Prace należy składać do 25.11.2016 r. w  Placówce w Drawsku Pomorskim.
 • Prace dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.
 • Organizatorzy  powiadomią laureatów o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród.
 • Laureaci 3 pierwszych miejsc poszczególnych kategorii wiekowych oraz wyróżnieni otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy.
 • Nagrody zostaną wręczone podczas zabawy mikołajkowej Zespołu Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w Bobrowie, która odbędzie się 1.12.2016r.(czwartek) przy ul. Seminaryjnej 2 w Drawsku Pomorskim w godzinach od 15.00 do 18.00 w .

 

Serdecznie zapraszamy

www.soswbobrowo.edupage.org

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona