Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Budżet na 100 %
15-11-2016

Budżet na 100 %

Data wydarzenia: 15-11-2016

Na wczorajszym, setnym już posiedzeniu Zarządu Powiatu Drawskiego, omówiono uchwały związane z przyszłorocznym budżetem powiatu.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Drawskiego na 2017 rok. W projekcie skierowanym do Rady Powiatu Drawskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej  wskazano dochody budżetu w kwocie 66.600.625 zł, wydatki w kwocie 65.680.525 zł oraz nadwyżkę w wysokości 920.100 zł. Podjęto także uchwałę w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2017-2035.
Ponadto Zarząd zaopiniował dwa projekty uchwał Rady Powiatu. Pierwszy dotyczył uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2017, natomiast drugi - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2035.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona