Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zarząd o rozwoju edukacji
17-11-2016

Zarząd o rozwoju edukacji

Data wydarzenia: 17-11-2016

Na wtorkowym (15 listopada) posiedzeniu Zarząd Powiatu Drawskiego zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji projektów planowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Dwa z nich dotyczą wzmocnienia atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe. Działania projektowe będą skoncentrowane na wspieraniu rozwoju zawodowego uczniów w zakresie infrastruktury edukacji zawodowej oraz podnoszeniu umiejętności i uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych. W ramach Kontraktu Samorządowego istnieje możliwość pozyskania nawet ponad 6 mln zł dla jednostek oświatowych. Trzeci projekt uchwały dotyczył natomiast przeprowadzenia kompleksowej modernizacji energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Darskowie.
Ponadto podczas posiedzenia zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: zmiany uchwały w sprawie herbu i flagi Powiatu Drawskiego oraz wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy. Podjęto również uchwały Zarządu, w tym uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017r., powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego oraz uchwałę w sprawie umorzenia odsetek Powiatu Drawskiego.
Zarząd przyjął także projekt odpowiedzi na wniosek Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju Rady Powiatu oraz rozpatrywał szereg wniosków, w tym m.in. wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Złocieńcu o wyrażenie zgody na przesunięcia środków na zadania pozaszkolne, wniosek o bezpłatne użyczenie hali, jak również wniosek organizacji pozarządowej o zgodę na lokalizację siedziby pod adresem nieruchomości powiatowej.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona