Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja z XXV sesji Rady Powiatu Drawskiego
29-11-2016

Informacja z XXV sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 29-11-2016

W dniu 25 listopada 2016 roku odbyła się XXV sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadził Pan Stanisław Mikołajczyk – Przewodniczący Rady Powiatu.

Podczas sesji Radni zapoznali się z informacją o stanie środowiska na obszarze województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru powiatu drawskiego, którą przedstawiła Pani Beata Atałap- Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Koszalinie.
 
Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie:
 
a) apelu dotyczącego remontu dróg krajowych nr 10 i 20 oraz dróg wojewódzkich na terenie powiatu drawskiego;
b) zmiany uchwały w sprawie herbu i flagi Powiatu Drawskiego;
c) wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym;
d) przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020;
e) przystąpienia do realizacji projektu pn. „Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020;
f) przystąpienia do realizacji projektu dotyczącego kompleksowej modernizacji energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Darskowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej;
g) wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy;
h) wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Drawskim, Powiatem Stargardzkim i Powiatem Łobeskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego;
i) włączenia Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Interwencji Kryzysowej w struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim oraz uchylenia Uchwały Nr XXI/142/2016 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie połączenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim z Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim;
j) o zmianie uchwały Nr XXI/143/2016 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim;
k) w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim;
l) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016;
m) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2016 2035.
 
            W związku z międzynarodową kampanią Białej Wstążki Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku Małgorzata Janda wraz z wychowankami przypięły przed sesją Radnym Białą Wstążkę na znak sprzeciwu przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet.  
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona