Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Mapa Zagrożeń powiatu już funkcjonuje
30-11-2016

Mapa Zagrożeń powiatu już funkcjonuje

Data wydarzenia: 30-11-2016

W dniu 28 listopada br. w sali konferencyjnej w Drawsku Pomorskim przy ul. Kolejowej odbyła się, z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim, powiatowa debata pozapolicyjnych podmiotów działających w zakresie zapobiegania przestępczości.

Tematem spotkania było przekazania informacji i spostrzeżeń dotyczących mapy zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego powiatu drawskiego, funkcjonującej od października tego roku. Mapa zawiera informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich. Uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.
Otwierając debatę Starosta Drawski Stanisław Kuczyński podkreślił ważność mapy, jako narzędzia zarządzania bezpieczeństwem publicznym w Powiecie. Stwierdził, że na bieżąco aktualizowana mapa, zawierająca  informacje m.in. o przestępstwach pospolitych i kryminalnych oraz drogowych, a także o wybranych kategoriach przestępstw gospodarczych i narkotykowych, musi być źródłem wiedzy społeczności powiatu o stanie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.
Debatę prowadził I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim mł. insp. Leszek Jurczak, który przestawił sposób posługiwania się mapą. Za pomocą interaktywnej strony internetowej https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w miejscu zamieszkania, w miejscowości. Następnie Policja będzie te sygnały weryfikować.
W trakcie dyskusji uczestnicy debaty wskazali konieczność dalszego doskonalenia mapy, tak aby mogła stanowić dla mieszkańców aktualną informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu zamieszkania.
W debacie uczestniczył Prokurator Rejonowy w Drawsku Pomorskim Wojciech Sadowski, a także burmistrzowie i wójtowie, przewodniczący rad miejskich i rad gmin, dyrektorzy placówek oświatowo – wychowawczych, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, komendanci straży miejskich i gminnych, przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej oraz Straży Leśnej.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona