Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Obradował Konwent Starosty
01-12-2016

Obradował Konwent Starosty

Data wydarzenia: 01-12-2016

Informacje na temat stanu bezrobocia w powiecie, pomoc dla Straży Pożarnej, wspólne działania promocyjne, zagrożenie afrykańskim pomorem świń (ASF), rekrutacja do szkół oraz kontrakt samorządowy – te tematy omawiano podczas ostatniego Konwentu Starosty, Burmistrzów i Wójtów Powiatu Drawskiego, który odbył się we wtorek, 29 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim. Konwentowi przewodniczył Starosta Stanisław Kuczyński.

Podczas obrad, w pierwszej kolejności analizie poddano bezrobocie w powiecie drawskim na przekroju miesięcy lipiec, sierpień i wrzesień 2016 roku. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Henryk Andrałojć wraz z Wicedyrektor Agnieszką Kuropatnicką omówili także wykorzystanie środków finansowych na aktywizację zawodową w 2016 roku, ze szczególnym uwzględnieniem liczby osób w poszczególnych gminach powiatu drawskiego oraz realizację prac społecznie użytecznych w latach 2012- 2016. Dyskutowano również o propozycji realizacji prac społecznie użytecznych i robót publicznych w roku 2017.
Podczas Konwentu omówiono także zagadnienia promocyjne, w tym współorganizację imprez o zasięgu powiatowym, jak Dożynki Powiatowe, czy „Targi smaków” oraz akcję „Maj/wrzesień z rabatem”. Samorządowcy przedyskutowali kwestie związane z kalendarzem imprez powiatowych oraz wspólnej promocji na targach turystycznych w przyszłym roku.
W trakcie obrad poruszono kwestie związane z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych oraz analizowano możliwości wspólnego przez wszystkie samorządy zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim. PSP utraciła jeden wóz w wyniku wypadku.
Wicestarosta Jacek Kozłowski przedstawił również informację dotyczącą realizacji Kontraktu Samorządowego.
Jednym z punktów spotkania było omówienie przez Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Ryszarda Mićko możliwości realizacji zadań z zakresu małej retencji. Zastępca Dyrektora ds. inwestycji Maciej Humiczewski przybliżył Samorządowcom główne założenia przedsięwzięcia i korzyści płynące z małej retencji a także poinformował jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku.
Istotną kwestią był omówienie sprawy przygotowania potencjalnych grzebowisk na terenie powiatu drawskiego, w związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF).
Na konwencie obecny był także Etatowy Członek Zarządu Janusz Garbacz, Burmistrzowie - Zbigniew Ptak, Natan Fiutowski i Adam Kośmider, Wójt Jan Szewczyk, Przewodniczący Rad Miejskich i Gminnych - Wacław Mierzejewski i Mirosław Kacianowski, Komendant Powiatowy PSP Paweł Dymecki, Sekretarz Powiatu Jacek Brzozowski, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Agnieszka Brzeźniakiewicz, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Zbigniew Marek oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Izabela Krężołek.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona