Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Obradował Zarząd (104)
01-12-2016

Obradował Zarząd (104)

Data wydarzenia: 01-12-2016

W ostatnim dniu listopada br. odbyło się sto czwarte posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego w bieżącej kadencji. Omawiano m.in. konieczne do przeprowadzenia zmiany związane z reformą oświaty.

Zarząd zatwierdził protokół z prac komisji konkursowej dotyczący konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. Podpisano aneks do umowy dzierżawy ze spółką Szpitale Polskie S.A. oraz umowę w sprawie nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim.Na posiedzeniu rozpatrywano także wniosek o przyznanie godzin na zajęcia rewalidacyjne oraz prośbę dotyczącą nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń w budynku Starostwa na potrzeby Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.
Podjęto szereg uchwał, w tym m.in. uchwałę w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku, uchwałę dotyczącą zmian w budżecie na rok 2016, uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2016-2035 oraz uchwałę w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Drawskim.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona